https://www.svd.se/politikerna-ar-vardens-stora-problem

hej!
Idag har jag lånat en artikel fr SvD.
Värt att läsa!
Ha en trevlig dag!

Nyheter Näringsliv Kultur Ledare Debatt Tidningen

Debatt

Krisen i sjukvården
”Politikerna är vårdens stora problem”
Sjukvården verkar ha samma problematik som industrin hade för 30 år sedan. I båda fallen har diagnosen varit felaktig och resultatet därför blivit katastrofalt. Radikala grepp behövs för att i grunden strukturera om den offentliga vården, skriver Leif Östling och Björn Rosengren.

”Politikerna är vårdens stora problem”

DEBATT | SJUKVÅRDEN
Leif Östling och Björn Rosengren. Foto:
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Dagens vård verkar ha samma problem som industrin hade för 30 år sedan. I båda fallen har diagnosen dessutom varit felaktig och resultatet därför blivit katastrofalt. Då, efter 80-talets löntagarfonder, söktes frälsningen i ”det goda arbetet”: inga löpande band skulle finnas, allt arbete utfördes i självstyrande grupper utan chefer. Resultatet blev skenande kostnader, usel kvalitet och låg leveranssäkerhet i industrin. Hela experimentet gick över styr med finanskrisen i början av 90-talet, där närmare 300 000 jobb försvann inom industrin på grund av ett alldeles för högt kostnadsläge.

Liknande fenomen ser vi i dag inom vården med allt längre köer, låg behandlingstakt och likaledes brister i tillgänglighet, bemötande och service. Inom vården så stavas den verklighetsfrånvända skygglappen nu ”resursbrist”. Vården skulle lida brist på resurser. Samma villfarelse som inom industrin på 80-talet.

Problemet för industrin då var en akut brist på kompetent ledarskap och en adekvat organisation. Sjukvården befinner sig i exakt samma, ytterst problematiska, situation i dag. Det är inte mer resurser som måste tillföras vården utan ett nytt tänkande när det gäller vårdens struktur, organisation och arbetsmetoder. Detta måste våra politiker ta till sig.

Annons

Det fanns en lösning då i början av 90-talet, och det finns en lösning nu. Låt oss först konkretisera problembilden.

1. Effektiviteten
I genomsnitt behandlar en läkare i OECD drygt tre gånger fler patienter än sin läkarkollega i Sverige. En svensk läkare tar emot 692 patienter per år. OECD-snittet är 2 295. I Tyskland är siffran 2 416 patienter.

Dessa fakta visar entydigt att problemen med vårdköerna i Sverige inte handlar om resursbrist. Vi behandlar bara en tredjedel så många patienter per läkare i Sverige jämfört med OECD-snittet.

Enligt OECD ligger Sverige bland de länder som har högst utgifter till hälso- och sjukvården – som andel av BNP återfinns vi på fjärde plats. Samtidigt är Sverige allra sämst när det gäller antal patientmöten per läkare och år. Problematiken förstärks av att Sverige dessutom ligger trea från slutet i en jämförelse av patientnöjdhet, det vill säga i vilken utsträckning som patienten tycker att läkaren avsätter tillräckligt mycket tid vid de möten som faktiskt sker.

En positiv tolkning av detta är att det finns en fantastisk möjlighet till effektivisering och kvalitetsförstärkning om vi bara vill förstå att vi måste ta ett antal radikala grepp för att komma åt potentialen.

En annan jämförelse belyser problematiken ur ett annat perspektiv:

2. Löneutvecklingen
Om vi jämför lönenivåerna 1970 med dem 2016 framkommer en väldigt tydlig illustration till en del av problematiken. Reallöneutvecklingen, alltså med hänsyn tagen till inflation, är negativ för överläkare och specialistläkare. De har haft en reallönesänkning på 4 procent under denna tid. För övriga läkare är nedgången dramatisk. Där är löneminskningen hela 25 procent, från 53 509 kronor till 40 000 kronor (omräknat till 1970 års pengavärde). Jämför vi med tjänstemän inom svenskt näringsliv så har de haft en positiv reallöneutveckling med en ökning på över 80 procent. Heltidsanställda inom gruv- och tillverkningsindustrin uppvisar en reallöneökning på över 40 procent under samma tid.

3. Lönenivåer
Ett av vårdens akuta problem är bristen på specialistsjuksköterskor. Att ersättningsnivån där ligger runt 30 000 kronor för personer med ordentliga universitetsutbildningar är naturligtvis en förklaring.

4. Lönejämförelser
Tittar vi i stället på specialistläkares lönenivåer i olika länder motsvarar en svensk lön nätt och jämnt halva lönen i Frankrike eller Storbritannien. En specialistläkare i Nederländerna tjänar 3,3 gånger så mycket. Sverige ligger i paritet med, eller något högre än, Grekland och Portugal. Det är tyvärr en klen tröst. Det betyder att läkaryrkets attraktivitet med en sådan reallönesänkning gått ner rejält från början av 70-talet. Andra utbildningar har betydligt större dragningskraft.

Låt oss slutligen göra några jämförelser mellan offentligt och privat driven vård.

5. Arbetsmiljön
Sjuktalen inom den offentliga vården ligger 30 procent högre än inom den privata. Personalomsättningen är också mycket högre. Det är en stark indikator på att den offentligt drivna vården dras med en riktigt dålig arbetsmiljö. De som jobbar där söker sig till andra arbetsgivare – privata. Något vi alltid hört på våra resor runt i landet. Bristerna fylls upp av stafettläkare och dito sjuksköterskor, som ofta arbetar som F-skattare, alltså enmansföretagare, och då kommer upp i jämförbara löner med sina kollegor inom EU. Den verksamheten ökar med närmare 30 procent per år och regeringen kan ha vilken ambition den vill om att avveckla systemet. Det kommer inte att ske så länge politikerna inte förstår de bakomliggande orsakerna.

Vårdkrisen löser man inte med mer resurser, more of the same. Det handlar om att ta nya radikala grepp. Det första bör vara att plocka bort alla politiker och byråkrater som styr vården i dag. I stället måste de som har kompetensen också få styra och organisera vården. Inga andra kan det än läkarna. Moderna sjukhus är alldeles för tekniskt sofistikerade för att sättas i händerna på amatörer. Det har med all tydlighet visat sig när det gäller en sjukvårdsinrättning som Nya Karolinska. Inom den privat drivna vården ligger nämligen antalet behandlade patienter per läkare på EU-nivå. Och från industrin är det ett känt faktum att hög produktivitet också ger hög kvalitet. Läkare behöver – som alla andra yrkesgrupper – aktivt och frekvent utöva sin profession för att utvecklas och höja kvaliteten i arbetet med patienter.

Vi behöver alltså i grunden strukturera om den offentliga vården. Annars kommer snart all vård i Sverige att vara privat, och det är inget hållbart alternativ även om vi tycker att det behövs mer och inte mindre privat vård i landet. Detta om det är patienternas bästa vi tänker på. Då kan vi inte låta politikernas eller byråkraternas klåfingrighet inom vårdområdet få styra. Det är politikernas bristfälliga förmåga till ledning och styrning som är huvudproblemet.

Leif Östling
tidigare koncernchef Scania

Björn Rosengren
tidigare näringsminister S

Vår tid är INTE nu! Eller – kanske ÄNNU MER!

Alla vi har väl hört att från och med 1/7 är bemanningstjänster inom vården momspliktiga. Vi ska helt enkelt lägga på 25% på alla våra priser vilket gör att tjänsten blir dyrare för alla som köper våra tjänster. ELLER? Något som åtminstone media eller specifikt vår finansminister Magdalena Andersson inte tycks vilja ta upp är, att beslutet orsakar ett stort problem endast för den privata vården som inte kan lyfta moms, vilket landsting alltså kan. Magdalena Andersson tycker detta är bra för då ”får” de som jobbat inom bemanning helt enkelt ta timanställningar eller fasta anställningar och då dödar man bemanningsbranschen på samma gång, fler pengar trillar in i statskassan och man kan inom kort säga bye bye till privat vård! För privat vård kommer inte längre ha råd att köpa bemanning.

MEN

Ser världen ut idag, som den gjorde t ex på 90-talet? Vill man ha en anställning? Vill man ha fast anställning? Vill man bestämma själv? Vill man resa, studera och själv välja, när och hur och var man vill arbeta? Tror ni att det är bra politik att tvinga sjuksköterskor och läkare till anställningar? Har beslutsfattarna tänkt på, om Stockholms läns landsting har resurser att ta över alla dessa privata verksamheter som drivs på uppdrag av SLL?

Man tänker inte på, att de som jobbat 10-20 år inom vården, kanske vill välja själv om man vill jobba natt, storhelg, helg och så vidare. Livet kanske har ändrats genom t ex en skilsmässa eller att man fått barn, vilket gör att man inte kan jobba obekväma arbetstider. Den möjligheten och den friheten har just bemanningsföretagen möjlighet att erbjuda.

År 2017 var 70% av Stockholms vårdcentraler privata. OM dessa verksamheter hamnar i ekonomisk kris p g a vårdmomsen, kommer SLL då in och tar över dessa verksamheter? Från ena månaden till andra, utan att patienterna drabbas?

Dessutom väljer Skatteverket att implementera brytpunkten 1/7 – 2019, mitt under sommaren, då det redan, sedan tiotals år tillbaka råder svår personalbrist.

Citerar Philip Sommar, vd för Medidoctor, vars inlägg jag hittade på Linkedin:
”Bemanning förekommer inom alla Branscher och det är nog väldigt få som i grunden har synpunkter på att företag tar in sommarpersonal eller extraarbetare – när det kommer till sjukvården är det dock väldigt kontroversiellt och nu har man genom en ny momslagstiftning gått åt helt fel håll och gjort smart bemanning betydligt tuffare.
Troligen kommer man sedan att försöka skuldbelägga bemanningsföretagen för att vården inte fungerar istället för att acceptera att vi har en viktig roll i att tillse att drift fungerar vid högtryck året om på väldigt många platser runt om i Sverige… Vi kommer självklart inte sluta kämpa varken för vården eller för patienterna men vi tycker det är viktigt att denna problematik kommer upp till ytan.”

Det är patienterna som drabbas värst av allt detta. Vården kommer att bli sämre och vårdpersonal tröttnar på att jobba inom vården och hittar andra jobb, vilket redan har börjat hända. Eller så börjar man att arbeta i andra länder.

Till slut vill vi tacka alla er som arbetar för oss, vi hoppas att ni fortsätter med det, trots all skrämsel!
‎Vi kommer att finnas kvar och det kommer garanterat finnas behov av er, eftersom man sköter den svenska vårdpolitiken som man gör idag!

Vi gillar er!

KÄRA SJUKSKÖTERSKOR, VAR NOGGRANNA NÄR NI VÄLJER BEMANNINGSFÖRETAG!

Hej!
På sistone har vi hört historier om företag som hotar sina anställda med böter ( viten som företaget själva skall stå för ifall de inte levererar enligt avtalet ). Vill man som sköterska avboka sitt uppdrag är det självklart att man skall få göra det, specifikt ifall det är veckor eller månader kvar tills uppdraget börjar. Det är företagets uppgift att hitta en ersättare om sköterskan hoppar av. Sedan är det ju trist ifall sköterskan gör det precis innan uppdragets början, men det händer ju knappt aldrig! Våra sköterskor är ansvarstagande och pålitliga.
Sker det ett avhopp så är det ofta pga sjukdom och det kan vi ju inte göra något åt! Skall man också betala böter för att man blir sjuk ? Ni hör själva hur galet det låter!

Så alltså, inga hot, inga krav, utan ömsesidig tillit och vilja att alla skall ha det så bra som möjligt är vår melodi. Låt er inte hotas av era arbetsgivare!

Kolla även att bolaget har kollektivavtal och betalar tjänstepension. Om det känns att just nu är det skönt med högre lön, och att det är SÅÅÅÅ långt kvar till pensionen, så hämta gärna motivation hos https://www.minpension.se/. Där kan du räkna fram din pension. Garanterar att du inser vikten av den avlägsna tanken om ”långledighet”.

Vården och även bemanningen handlar om våra skattepengar. Vi har ett ansvar att använda pengarna vettigt. Och vi har ansvar om våra samarbetspartner, dvs sköterskorna och kunderna. Och vi har ansvar om patienterna. Rätt kunskap och kompetens skall hamna på rätt arbetsplats! Alla skall göra det de är bästa på.
Ger vi sköterskor orimligt höga löner kostar bemanningen tok för mycket för oss skattebetalare. Betalar vi inte pension så är det samhället som i sinom tid för stå även för den kostnaden.

Till slut vårt motto; Har vi roligt på jobbet blir det enkelt att lösa bemanningsproblem. Och JA, vi har roligt. Varje dag.

Ny Regering, kommer det att påverka oss?

Hej!
Nytt år och ny regering.
Vad för detta med sig? Vi får hoppas att det blåser positivare vindar vad det gäller bemanning och inhyrning. Vore det inte dags att acceptera att bemanning är ett komplement till sjukvården, som kommer att behövas, men bör användas som en sådan, just som komplement? Det återstår att se.
Vad vi vet om 2019 är att moms kommer att läggas på våra tjänster den första juli. Dock hoppas vi att sista ordet inte är sagt. Privata vårdgivare drabbas ju mycket hårdare än landsting som kan lyfta momsen.
Vilket är helt klart är att det händer saker hela tiden, och visst är det välkommet med ändringar även i vår bransch. Har du några idéer hur man kunde utveckla vår service och våra tjänster, tveka inte att ta kontakt med oss.
Och till sist, vi har som tidigare meddelats träffat avtal med Nya Karolinska och Huddinge, och nu även med Danderyds sjukhus.
Vi är jätteintresserade av sjuksköterskor som har vana av akutsjukvård. Välkommen till vårt underbara glada gäng!

Visste ni att kostnaden för inhyrning uppgår till mindre än fyra procent av landstingens kostnader för medarbetare och löner?

Det vet nämligen inte Stefan Löven kan vi som läst hans åsikter om bemanningsbranschen i dagens Svenska Dagbladet konstatera!
Välkommen tillbaka till Nurse House Bloggen efter ett sommaruppehåll.
Vi startar höstterminen med artikeln ” S vill att beroendet av hyrläkare bryts”. Man kan inget annat än att bli häpnad över hur ensidig och enformig diskussionen om hyrpersonal är år efter år.
Noväl, jag ska spara er från våra åsikter och publicerar här utöver SvD:s artikel även Kompetensföretagens svar till Stefan Löven:

Socialdemokraterna saknar insikt i vårdens kompetensförsörjning

Socialdemokraterna behöver fördjupa sina kunskaper om hur vårdens kompetensförsörjning fungerar och hur bristen på nyckelkompetenser påverkar kontinuiteten i vården. Det menar Kompetensföretagens tillförordnade förbundsdirektör i en kommentar efter regeringens utspel om lagstiftning mot vårdbemanning.

Kostnaden för inhyrning uppgår till mindre än fyra procent av landstingens kostnader för medarbetare och löner. Kontinuitetsproblemen i vården beror på en reell kompetensbrist som är särskilt akut i vissa glesbygdslän i kombination med att landstingen inte är tillräckligt attraktiva arbetsgivare.

Företagen tillför vården nödvändig kompetens så att operationer kan utföras, köer kortas och vårdcentraler hållas öppna. Patientsäkerheten förbättras när vården är tillgänglig. Resultatet är mer och bättre vård. Vårdens kompetensspecialister och kompetensföretag måste vara delaktiga för att uppnå kontinuitet, attraktivitet och utveckling av arbetsmiljön inom vården. Våra erfarenheter visar att inhyrning avlastar befintliga medarbetare vilket gör att de väljer att stanna i vården.

Offentlig sektor måste värdesätta sina medarbetare för att komma till rätta med kompetensbristen. När Stefan Löfven och Annika Strandhäll refererar till vårdens nyckelmedarbetare som “personalen” är det ett symptom på en gammaldags syn på medarbetare i offentlig sektor.

“Förslag på lagförändringar och andra regleringar” är så ospecifikt att det knappast kan betecknas som ett seriöst förslag. Det kommer inte att göra landstingen till en mer attraktiv arbetsplats, och “personalen” efterfrågar fler och bättre arbetsgivare för att orka fortsätta sitt viktiga och meningsfulla arbete i vården. Därför behöver Kompetensföretag, landsting och regioner arbeta tillsammans för en bättre vård, där fler vill börja och fortsätta arbeta.

Konkurrensverket har öppnat tillsynsärenden mot landstingens omfattande, otillåtna direktupphandlingar av icke-auktoriserade företag som Kompetensföretagen tidigare uppmärksammat. Rättssäkra upphandlingar av auktoriserade kompetensföretag är vägen till en fungerande kontinuitet i vården.

Martina Elfgren Lilja, tf. Förbundsdirektör Kompetensföretage

INTEGRITETSPOLICY klart!

hej allihopa ute i värmen!
Vår integritetspolicy är klart och uppladdad i systemet. Alla som går in och vill registrera sig hos oss får en frågan om samtycke. De som redan är anställda har accepterat behandlingen av deras personuppgifter genom att teckna anställningsavtalet. Vill du ändra eller radera dina uppgifter är det bara att du hör av dig till oss! Är du inaktiv under ett års tid kommer du att få förfrågan ifall du vill fortsätta att vara sökbar i vårt databas eller ifall du vill bli borttagen. Vad du än undrar kring detta kontakta oss!
I bilden granskar Sören det nya dokumentet.
TREVLIG härlig varm sommarhelg önskar Åsa & Kaarina. Ses på Elitloppet!

Hej ni där ute!

Hälsningar från vårt lilla stilla kontor. Utanför blåser det en hel del,bland annat kring Svenska akademin och NKS styrelse flög visst också iväg.
På tal om NKS; denna vecka kom det ut en ny upphandling som gäller sommaren och sjuksköterskabemanning i Nya Karolinska. Har vi möjlighet att bemanna där? Finns det sköterskor som vill tillbringa sin sommar i Europas modernaste sjukhus? I så fall hör av er snarast! Har ni andra sommardrömmar är även dom av intresse; vi får in uppdrag från Göteborg och Skåne utöver Gotland och allt annat.
Synd förresten att vi inte fick bemanna den nya styrelsen i NKS!
Trevlig helg år er alla, Solsken!

Mobilt kontor och inspiration

Idag befinner vi oss i Helsingfors och har mobilt kontor, vi tror nämligen att komma ut ur sin plats vid skrivbordet frigör tankar och väcker idéer och hjälper oss att hitta nya krafter. Hur gör du när du ska frigöra dina tankar?
Vi har även bokat en träff med en läkare som kommer att berätta för oss hur sjukvården och bemanningen fungerar i Finland. Vi undrar också hur man tar hand om sin personal här, en mycket viktig fråga för oss då på den fronten kan man och bör man bara bli bättre!
Hoppas vi även hinner åka runt lite och kanske till och med besöka någon sevärdhet,
Med vår i bröstet önskar vi er alla Trevlig Helg!

FRÅGOR KRING LÖN!

hej alla där ute!
Denna artikel har snurrat i huvudet på oss sedan den publicerades den 5 mars i SvD.
Den väcker en hel del frågor tycker åtminstone vi.
Nyexaminerade sköterskor är enl Vårdförbundet nöjda då de fått upp ingångslönen. Må så vara, men har någon berättat till dem hur de årliga påslagen därefter ser ut?
Vi misstänker att det finns många sköterskor där ute som efter 5 år ligger ungefär på samma nivå eller till och med under den nivån som de nyexade nu får.
OCH: säger Vårdförbundet; sköterskorna värderar numera arbetsmiljön mer ; de har möjlighet att förhandla bort kvällar och helger. VAR kan man förhandla bort kvällar och helger? Inom akutsjukvården i Stockholm? Vad innebär det att arbeta dagtid? Ju, du får ingen OB. Luktar inte detta som en kvinnofälla? Hur blir din pensionsgrundande lön om du tjänar 25 000 – 30 000 i månaden utan OB och utan större utvecklingsmöjligheter rent lönemässigt?

No väl, det finns även en annan fråga vi börjat fundera över allt mer; vad är en rimlig lön för en sjuksköterska? Är ett löneanspråk på 350 ,- / timme + semesterersättning rimligt? Då blir grundlönen ca 58 000 för en heltid. Har vi inte alla ansvar över hur våra skattepengar spenderas? Har inte vi som ett företag ansvar att hålla lönerna på ett rimligt nivå?
Tyck till är ni snälla, det här ÄR viktigt!

Drömmarna finns för att förverkligas!

Vad drömmer du om? Om en resa? Ett nytt jobb?
Just nu är det nog många – bland annat vi här på kontoret – som drömmer om sol, bad och värme.
Turligt nog kan vi bidra till att förverkliga dina drömmar.
Om du vill testa en ny arbetsplats så kan vi verkligen hjälpa till. Sedan finns det ju möjlighet att kanske tjäna lite bättre hos oss än hos många andra arbetsgivare.
Då kanske det blir möjligt att köpa resan man drömt om.
Just nu har vi stort behov av sjuksköterskor , distriktssköterskor och undersköterskor. En hel del sommarbeställningar har redan kommit in, och varje dag får vi in kortare eller längre uppdrag inom primärvård, äldreomsorg och akutsjukvård. Och en hel del annat i Stockholm, Gotland, Gävleborg, Västernorrland, Halland…
Så varför inte packa väskan redan nu? Lägg in din cv via vår hemsida eller chatta, ring eller mejla oss!