16 augusti, 2018 NurseHouse

Visste ni att kostnaden för inhyrning uppgår till mindre än fyra procent av landstingens kostnader för medarbetare och löner?

Det vet nämligen inte Stefan Löven kan vi som läst hans åsikter om bemanningsbranschen i dagens Svenska Dagbladet konstatera!
Välkommen tillbaka till Nurse House Bloggen efter ett sommaruppehåll.
Vi startar höstterminen med artikeln ” S vill att beroendet av hyrläkare bryts”. Man kan inget annat än att bli häpnad över hur ensidig och enformig diskussionen om hyrpersonal är år efter år.
Noväl, jag ska spara er från våra åsikter och publicerar här utöver SvD:s artikel även Kompetensföretagens svar till Stefan Löven:

Socialdemokraterna saknar insikt i vårdens kompetensförsörjning

Socialdemokraterna behöver fördjupa sina kunskaper om hur vårdens kompetensförsörjning fungerar och hur bristen på nyckelkompetenser påverkar kontinuiteten i vården. Det menar Kompetensföretagens tillförordnade förbundsdirektör i en kommentar efter regeringens utspel om lagstiftning mot vårdbemanning.

Kostnaden för inhyrning uppgår till mindre än fyra procent av landstingens kostnader för medarbetare och löner. Kontinuitetsproblemen i vården beror på en reell kompetensbrist som är särskilt akut i vissa glesbygdslän i kombination med att landstingen inte är tillräckligt attraktiva arbetsgivare.

Företagen tillför vården nödvändig kompetens så att operationer kan utföras, köer kortas och vårdcentraler hållas öppna. Patientsäkerheten förbättras när vården är tillgänglig. Resultatet är mer och bättre vård. Vårdens kompetensspecialister och kompetensföretag måste vara delaktiga för att uppnå kontinuitet, attraktivitet och utveckling av arbetsmiljön inom vården. Våra erfarenheter visar att inhyrning avlastar befintliga medarbetare vilket gör att de väljer att stanna i vården.

Offentlig sektor måste värdesätta sina medarbetare för att komma till rätta med kompetensbristen. När Stefan Löfven och Annika Strandhäll refererar till vårdens nyckelmedarbetare som “personalen” är det ett symptom på en gammaldags syn på medarbetare i offentlig sektor.

“Förslag på lagförändringar och andra regleringar” är så ospecifikt att det knappast kan betecknas som ett seriöst förslag. Det kommer inte att göra landstingen till en mer attraktiv arbetsplats, och “personalen” efterfrågar fler och bättre arbetsgivare för att orka fortsätta sitt viktiga och meningsfulla arbete i vården. Därför behöver Kompetensföretag, landsting och regioner arbeta tillsammans för en bättre vård, där fler vill börja och fortsätta arbeta.

Konkurrensverket har öppnat tillsynsärenden mot landstingens omfattande, otillåtna direktupphandlingar av icke-auktoriserade företag som Kompetensföretagen tidigare uppmärksammat. Rättssäkra upphandlingar av auktoriserade kompetensföretag är vägen till en fungerande kontinuitet i vården.

Martina Elfgren Lilja, tf. Förbundsdirektör Kompetensföretage

Kontakta oss!

Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontoret & chatten är bemannad vardagar under kontorstid. Vi är dessutom alltid anträffbara via telefon eller mail.