16 januari, 2018 NurseHouse

Motverka diskriminering!

Har nu efter lunchen passat på att läsa senaste nytt i diskrimineringslagen. Det slog mig hur viktigt det är att ta upp detta med alla er där ute på arbetsplatserna.
Kom ihåg att vi som arbetsgivare har ansvar över din arbetsmiljö tillsammans med uppdragsgivaren. Eventuell diskriminering på en arbetsplats är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.
Diskrimineringsgrunder är:
KÖN
KÖNSIDENTITET eller KÖNSUTTRYCK
ETNISK TILLHÖRIGHET
RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
SEXUELL LÄGGNING
ÅLDER
Tänk på att också trakasserier och sexuella trakasserier är diskriminering enligt lagen.
Upplever du diskriminering eller risker för diskriminering på din arbetsplats kontakta alltid din arbetsgivare.
Ha en trevlig arbetsvecka allihopa och blås inte bort i stormen!

Kontakta oss!

Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontoret & chatten är bemannad vardagar under kontorstid. Vi är dessutom alltid anträffbara via telefon eller mail.